Rozloučení a poděkování členovi odborné rady Asociace

Pan profesor Macek byl členem odborné rady od počátku vzniku Asociace. Nesmírně si vážíme a děkujeme za jeho působení v začátcích našich aktivit. Nyní to pana profesora zaválo pracovně do nové role, kde ho nechceme vystavovat střetu zájmu, proto jsme se domluvili na ukončení jeho působení v Asociaci. 

„Pane profesore, vážíme si vašeho přínosu medicíně, vědě a pacientům a Vaši práci budeme nadále bedlivě sledovat, protože jste skutečný odborník ve svém oboru a člověk na svém místě“, slovy zakladatele Asociace Radoslava Hajgajdy.


prof. MUDr. Milan Macek, jr., Dr.Sc

Prof. MUDr. Milan Macek ml., DrSc., (*1961) vystudoval Fakultu dětského lékařství UK v Praze. Specializoval se na diagnostiku pomocí DNA v pediatrii. V Ústavu biologie a lékařské genetiky 2. lékařské fakulty UK a FN Motol vede molekulárněgenetickou laboratoř a Národní centrum pro diagnostiku a léčbu cystické fibrózy. Zabývá se především molekulárněgenetickou problematikou cystické fibrózy a chronické pankreatitidy a také populační genetikou.

  Kontaktní informace:
  Adresa:

   Informace o firmě:   Sídlo firmy:   Kontaktní osoba: