Kulatý stůl na téma Digitální medicína (nejen) pro pacienty

Ve čtvrtek 1. června 2023 jsme se účastnili kulatého stolu, který se konal v prostorách Univerzity Karlovy.

Kulatý stůl je organizován 1. LF UK ve spolupráci s AIFP v rámci společného projektu Digitální medicína (nejen) pro pacienty a je zaměřený na digitální gramotnost ve zdravotnictví.

V debatě jsem se věnovali těmto otázkám:

Jak mohou nové digitální dovednosti pomoci zlepšit zdraví, rovnost a udržitelnost?
Intervence ke zvýšení digitální gramotnosti na úrovni systému, organizace i jednotlivce
Digitální vzdělávací zdroje a doporučení pro vzdělávání v oblasti digitálních kompetencí
Standard digitálních kompetencí zdravotníků
Profil (digitálně gramotného) pacienta

  Kontaktní informace:
  Adresa:

   Informace o firmě:   Sídlo firmy:   Kontaktní osoba: