Článek na iDnes.cz

Článek na iDnes.cz o tom, jaké to pro nás bylo, sebrat všechnu odvahu a i přes Oliho handicap začít cestovat. A jaké poznatky z výzkumu v současné době máme? Celý článek najdete zde.

Výzkumníci jsou přitom velmi úspěšní a přinášejí naději, že i tato nemoc se jednoho dne bude dát léčit. V současné době už jsou schopni vytvářet geneticky upravené myší modely s nefunkčním genem, který němoc způsobuje. Právě na nich lze modelovat lidskou nemoc.

„Z poznání toho, co přesně jednotlivé geny dělají, budeme schopni, obrazně řečeno, poskládat si ze slov celé věty a budeme tak lépe rozumět tomu, k čemu jsou geny potřebné a jak se podílejí na vzniku nemocí,“ upřesňuje význam výzkumu Radislav Sedláček, jeden z předních českých odborníků v oblasti transgenních a genově modifikovaných organismů.

Zdroj: https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/angelmanuv-syndrom-deti-nemoc-oliver-genova-terapie.A240206_095508_domaci_pitt

  Kontaktní informace:
  Adresa:

   Informace o firmě:   Sídlo firmy:   Kontaktní osoba: