Asgent ve vysílání ČT u příležitosti oslav 105. let od vzniku Československa

Pro celý náš tým Asgent je velikou ctí a poctou, že paní ředitelka mohla zrovna ve sváteční den pohovořit na Hradčanském náměstí o aktivitách naší organizace. Je to také veliký závazek a odpovědnost pokračovat v aktivitách, ke kterým jsme se zavázali. A to přispět k vývoji léčby na dosud neléčitelná genetická onemocnění.

Reportáž můžete zhlédnout zde od 29:18 min.

  Kontaktní informace:
  Adresa:

   Informace o firmě:   Sídlo firmy:   Kontaktní osoba: