Welcome to the mouse world

Místo, kde probíhá námi iniciovaný výzkum.

České centrum pro fenogenomiku (CCP) je největší národní medicínská nedistribuovaná výzkumná infrastruktura. Organizačně je CCP součástí Ústavu molekulární genetiky AV ČR, v. v. i. a projektu BIOCEV (Biomedicínské a biotechnologické centrum AV ČR a Univerzity Karlovy v Praze). 

CCP poskytuje expertízu a servis biologické a lékařské komunitě, která se zabývá výzkumem funkce genů. Pochopení funkce genů je naprosto esenciální, aby studie založené na populační genetice a tzv. „genome-wide“ asociaci a výsledky komplexního sekvenování individuálních genomů pacientů mohly dostát příslibu vytvoření efektivní prevenční a personalizované léčby. To bude možné, pokud bude známá biologická role všech identifikovaných genů.

Probíhá zde mimo jiné tvorba geneticky modifikovaných myších modelů pomocí embryonální manipulace i nejnovějších technologií využívajících programovatelné nukleázy (TALEN a CRISPR/Cas), kryo-archivace a distribuce myších modelů, včetně importu a exportu a také pokročilé fenotypování vlivu zkoumaných genů. CCP nabízí rovněž chovy transgenních modelů v SPF (specific pathogen free) kvalitě a poskytuje otevřený i placený přístup k těmto službám (open access). Své kapacity a portfolio nabízených servisních činností CCP stále rozšiřuje.

Bližší informace naleznete ZDE

  Kontaktní informace:
  Adresa:

   Informace o firmě:   Sídlo firmy:   Kontaktní osoba: