Výzkumný a inovační potenciál ČR

VÝZKUMNÝ POTENCIÁL ČR

ČR má dobré předpoklady pro podchycení trendů jak v oblasti biotechnologií, tak v oblasti lékařských a přírodních věd.

Genomika a genová terapie byla v oblasti biotechnologického výzkumu shledána jako perspektivní. Což je pro nás určitě skvělá zpráva. Potvrdilo to správnost našeho rozhodnutí obrátit se na české vědce a iniciovat základní výzkum Angelmanova syndromu, který má veliký potenciál pomoci nalézt léčbu pro toto nyní nevyléčitelné onemocnění.

STUDIE O VÝZKUMNÉM A INOVAČNÍM POTENCIÁLU ČR

Technologické centrum AV ČR publikovalo studii o výzkumném a inovačním potenciálu České republiky v několika technologických trendech. Studie dává do souvislostí identifikované technologické trendy, nově vznikající technologie a výzkumný potenciál ČR.

V oblasti biotechnologie se ve studii hovoří především o průmyslových a medicínských biotechnologiích.

I když je počet publikací v biotechnologiích vysoký, jejich zastoupení je nízké ve srovnání se světem. Počet českých článků zaměřených na biotechnologie navíc mírně klesá a jejich zastoupení v národních publikačních výstupech se snižuje. Počet patentových přihlášek zaměřených na biotechnologie je ale i tak poměrně vysoký a jejich zastoupení v celkovém počtu patentových přihlášek je větší než v evropských zemích.

Více se dočtete v celém článku na www.vedavyzkum.cz *

  Kontaktní informace:
  Adresa:

   Informace o firmě:   Sídlo firmy:   Kontaktní osoba: