Účast zástupců Asgent na panelové diskuzi Léčba genů na Veletrhu vědy

Ve čtvrtek 8.6. jsme se účastnili panelové diskuze Léčba genů na Veletrhu vědy. Diskuzi vedl známí moderátor Václav Moravec.

Kapacita multimediálního sálu 200 míst byla plně obsazena. Otázky od diváků, které mohli klást po celou dobu diskuze, nás velmi mile překvapily. Bylo vidět, že mají přehled a o téma jako je genová terapie zájem. Při anketní otázce „Zda vidí genovou terapii jako budoucnost medicíny“ odpovědělo více než 100 lidí ze 120 dotázaných ANO. To je skvělá zpráva.

Diskutujícími byli:

Klára Grantz Šašková – odbornice v oblasti biochemie, působí v Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR a Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, na katedře genetiky a mikrobiologie. Vede výzkumnou skupinu zabývající se opravou DNA pomocí proteinů, a zkoumáním viru hepatitidy B, či transportací nukleových kyselin do buňky pomocí nanočástic, jež by mohlo vést k urychlení vývoje vakcín nebo k efektivnější léčbě dědičných nemocí.

Radoslav Hajgajda, Lenka Hajgajda – zástupci Asociace genové terapie (ASGENT), neziskové organizace, jejímž hlavním posláním je propojovat svět vědy, medicíny a pacientů.

Jan Procházka – vědecký pracovník Ústavu molekulární genetiky AV ČR, vedoucí fenotypizačního týmu Českého centra pro fenogenomiku, které se zabývá genetikou vzácných dědičných onemocnění a možnostmi vývoje genové terapie.  

Veletrh vědy je největší populárně naučná akce v ČR, kterou každoročně pořádá Akademie věd ČR. Zabývá se vědou ve všech jejích podobách a nabízí svým návštěvníkům to nejzajímavější ze světa přírodních, technických, humanitních i společenských oborů. Akce prezentuje široké veřejnosti v jeden čas na jednom místě to nejzajímavější, co může česká věda nabídnout.

  Kontaktní informace:
  Adresa:

   Informace o firmě:   Sídlo firmy:   Kontaktní osoba: