Seminář Doba genová

V úterý 6. prosince proběhl v Historické budově Národního muzea seminář Doba genová. Děkujeme všem zúčastněným. Sešli jsme se v hojném počtu, což nás velmi těší.

Přednášejícími byli přední odborníci Českého centra pro fenogenomiku, Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.:
            – PD. Dr. rer. nat. habil. Radislav Sedláček – ředitel CCP, vedoucí Oddělení transgenních modelů nemocí, člen odborné rady Asgent
            – Mgr. Jan Procházka, PhD – vedoucí fenotypizačního modulu

Cílem přednášky bylo představit laické i odborné veřejnosti tato témata:
• Funkce genů a jejich podíl na vzniku genetických onemocnění
• Genová terapie – nová naděje v léčbě lidských genetických chorob

Seminář volně navázal na úspěšnou výstavu Doba genová, které probíhala v Národním muzeu v roce 2019, a zároveň na něj volně naváže budoucí panelová výstava Doba genová, jenž se objeví ve velkých městech ČR v příštím roce. Bližší informace k připravované výstavě můžete sledovat na www.dobagenova.cz

Seminář byl uspořádán za podpory Národního muzea, ve spolupráci s Českým centrem pro fenogenomiku, Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i., neziskovou organizací Asociace genové terapie, z.s. a Českou asociací pro vzácná onemocnění. 

  Kontaktní informace:
  Adresa:

   Informace o firmě:   Sídlo firmy:   Kontaktní osoba: