Odborná rada

Na této stránce Vám postupně představíme odbornou radu projektu a jednotlivé členy týmu. 


RADA:

Doc.Dr. Radislav Sedláček, PhD.

Člen rady BIOCEV, Vedoucí programu Funkční genomika, Vedoucí infrastruktury České centrum pro fenogenomiku (CCP). 
Radislav Sedláček je jedním z předních českých odborníků v oblasti transgenních a genově modifikovaných organismů, zejména genově modifikovaných myších modelů. R. Sedláček přišel do Ústavu molekulární genetiky, v. v. i., po dlouhodobém zahraničním pobytu a jeho předním úkolem bylo etablovat v České republice transgenní technologie tak, abychom nebyli závislí jen na zahraničních pracovištích.

 

 

prof. MUDr. Milan Macek, jr., Dr.Sc

Prof. MUDr. Milan Macek ml., DrSc., (*1961) vystudoval Fakultu dětského lékařství UK v Praze. Specializoval se na diagnostiku pomocí DNA v pediatrii. V Ústavu biologie a lékařské genetiky 2. lékařské fakulty UK a FN Motol vede molekulárněgenetickou laboratoř a Národní centrum pro diagnostiku a léčbu cystické fibrózy. Zabývá se především molekulárněgenetickou problematikou cystické fibrózy a chronické pankreatitidy a také populační genetikou.

 

prof. MUDr. Jiří Forejt, DrSc.

Jiří Forejt ve svém výzkumu využívá myší genom jako model pro poznání zákonitostí vzniku nových druhů a pro studium dědičnosti lidského vývoje a lidských chorob. Myší inbrední kmeny PWD/Ph a PWK/Ph, které vznikly v jeho laboratoři před více než 30 lety, jsou užívány v genetických laboratořích zemí čtyř kontinentů a jeho chromozomální substituční kmeny, převzaté referenční The Jackson Laboratory v USA, slouží jako biomedicínský model pro systémovou genetiku.

 

 


PRACOVNÍ TÝM:

Ing. Radoslav Hajgajda

Předseda spolku a spoluzakladatel Asociace, táta Olivera
Iniciátor základního výzkumu vzácných onemocnění

 

 

Ing. Lenka Matějková

Spoluzakladatelka Asociace, máma Olivera
PR komunikace, kontakt pro novináře

 

 

Mgr. Tatiana Aghová, Ph.D.

Som vedkyňa a kurátorka výstavy Doba genová (www.doba-genova.cz). Baví ma práca v molekulárnom laboratóriu rovnako ako popularizácia vedy. Som presvedčená o tom, že základný výskum má obrovský význam pre náš život,aj keď to nie je vždy na prvý pohľad vidno. Preto mi je veľkou cťou byť súčasťou Asociácie genovej terapie a spájať vedu a komunikáciu s verejnosťou.