Odborná rada

ODBORNÁ RADA


Doc.Dr. Radislav Sedláček, PhD.


Člen rady BIOCEV, Vedoucí programu Funkční genomika, Vedoucí infrastruktury České centrum pro fenogenomiku (CCP). 

Radislav Sedláček je jedním z předních českých odborníků v oblasti transgenních a genově modifikovaných organismů, zejména genově modifikovaných myších modelů.

R. Sedláček přišel do Ústavu molekulární genetiky, v. v. i., po dlouhodobém zahraničním pobytu a jeho předním úkolem bylo etablovat v České republice transgenní technologie tak, abychom nebyli závislí jen na zahraničních pracovištích.

 

 

prof. MUDr. Jiří Forejt, DrSc.


Jiří Forejt ve svém výzkumu využívá myší genom jako model pro poznání zákonitostí vzniku nových druhů a pro studium dědičnosti lidského vývoje a lidských chorob.

Myší inbrední kmeny PWD/Ph a PWK/Ph, které vznikly v jeho laboratoři před více než 30 lety, jsou užívány v genetických laboratořích zemí čtyř kontinentů a jeho chromozomální substituční kmeny, převzaté referenční The Jackson Laboratory v USA, slouží jako biomedicínský model pro systémovou genetiku.

 

MUDr. Alena Zumrová, Ph.D.

Pracuje od roku 1982 na Klinice dětské neurologie 2. LF UK a Fakultní nemocnice Motol v Praze, v roce 2008 založila Centrum hereditárních ataxií FN Motol s celorepublikovou působností, které v roce 2018 získalo status referenčního centra v rámci Evropské referenční sítě vzácných neurologických onemocnění (ERN-RND). Věnuje se oblasti neurovývojových, neurometabolických, neurodegenerativních a neurogenetických vzácných onemocnění.

 

 

 

PRACOVNÍ TÝM


Ing. Radoslav Hajgajda

Předseda spolku a spoluzakladatel Asociace, táta Olivera
Iniciátor základního výzkumu vzácných onemocnění

 

 

 

 

Ing. Lenka Matějková

Spoluzakladatelka Asociace, máma Olivera
PR komunikace, kontakt pro novináře

 

 

 

 

Mgr. Tatiana Aghová, Ph.D.

Som vedkyňa a kurátorka výstavy Doba genová (www.doba-genova.cz). Baví ma práca v molekulárnom laboratóriu rovnako ako popularizácia vedy. Som presvedčená o tom, že základný výskum má obrovský význam pre náš život,aj keď to nie je vždy na prvý pohľad vidno. Preto mi je veľkou cťou byť súčasťou Asociácie genovej terapie a spájať vedu a komunikáciu s verejnosťou.