Členství v organizaci Asgent

Staň se členem asociace!

Elektronický formulář pro PACIENTA / PEČUJÍCÍ OSOBU / FYZICKOU OSOBU: Členská přihláška

Elektronický formulář pro ORGANIZACI / PRÁVNICKOU OSOBU: Členská přihláška

Podmínky

Členství je zdarma a k ničemu nezavazuje.

Členství vzniká odesláním písemné přihlášky a schválením členství výkonným výborem spolku. Po obdržení přihlášky Vám bude v nejbližších dnech potvrzeno vaše přijetí.

Bližší informace k členství poskytne: Ing. Lenka Hajgajda, e-mail: lenka@asgent.org, tel: +420 602 620 006.

Člen souhlasí s podmínkami členství v rozsahu platných stanov spolku Asociace genové terapie (aktuální verzi stanov zašleme na vyžádání). Dále souhlasí s tím, že výše uvedené údaje budou využity výkonným výborem spolku ASGENT ke shromažďování, zpracování a uchovávání osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů. Údaje budou využity pouze pro vedení seznamu členů spolku, pro potřeby kontaktování členů a nebudou poskytnuty jiné osobě či organizaci.

  Kontaktní informace:
  Adresa:

   Informace o firmě:   Sídlo firmy:   Kontaktní osoba: