Aktuality o výzkumu

V této části Vás budeme pravidelně informovat o aktualitách a průběhu výzkumu.

Je několik cest, kterými se výzkum bude ubírat. V první řadě je důležité získání nových myších modelů lidské genetické vady za pomoci metody CRISPR/Cas. To se už aktuálně děje a předpokládá se, že by se začaly zkoumat v první polovině roku 2019.

Chceme lépe znát souvislosti klinických projevů v případě genetických aberací, mutací a úlohu jednotlivých genů v oblasti odpovědné za vývoj Angelmanova syndromu.

  Kontaktní informace:
  Adresa:

   Informace o firmě:   Sídlo firmy:   Kontaktní osoba: